Versenyképes a diploma

Pécsi Egyetem 2013A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara speciális kínálatával és kutatási témáival markáns szerepet tölt be a régió és az ország szakemberellátásában. Tény, hogy hazánkban a piacképes természettudományos ismeretekkel és informatikai képzettséggel rendelkezők aránya elmarad a fejlett országok szintjétől, így a Természettudományi Karra kiemelten fontos szerep hárul a szakemberképzésben és a kutatási háttér biztosításának tekintetben is.

Az elmúlt évtized folyamatos minőségfejlesztő stratégiájának következtében a karon végzők nagyon jó eséllyel találnak képzettségüknek megfelelő állást akár Magyarországon, akár külföldön; számos pálya kínálkozik az iparban, a szolgáltató szférában, az oktatási és tudományos területeken. A kar több évtizedes hagyományokkal rendelkezik a tanárképzésben, amelyet 2013 őszétől országosan, így Pécsett is megújult, osztatlan képzési formában valósítottak meg. A hagyományos természettudományi diszciplínák mellett a kar vezető szerepet játszik a PTE-n az informatikai és sporttudományi képzésekben is.

Minden alapszakhoz biztosított a mesterképzésben történő továbbtanulás lehetősége. Előnyös a hallgatók számára, hogy tanulmányaikat az intézményben folytathatják mesterképzésben (MSc), majd a legtehetségesebbek helyben tudományos fokozatot is szerezhetnek a doktori iskolákban. Az elmúlt években kimagaslóan magas arányban tudták felvenni a mesterképzésekre azon hallgatókat, akik sikeresen végezték el a pécsi alapképzések valamelyikét, de az ország más egyetemein diplomázott diákok is döntöttek a pécsi TTK-mesterszakok mellett. 2014 szeptemberétől a TTK-n indítják el a gazdaságinformatikus alap és a mesterszakot is, ezeket a Közgazdaságtudományi Karral közösen gondozzák. A kar informatikai képzéseinek kiemelt partnere a Pécsett is szolgáltató központot működtető IT Services Hungary, a T-Systems International magyarországi leányvállalata. SAP-kurzusokat támogatnak, ők választják ki a hallgatókat, fizetik a képzési költségeket, majd a sikeresen végzők számára munkát is biztosítanak.

A matematika és informatika szakterületek fejlesztését is szolgálja a campus D épületének bővítése és felújítása, amelynek eredményeképpen kutatói színvonalú, korszerű hallgatói laboratóriumok kerültek kialakításra. A fizika-BSc és fizikus-MSc szakok hallgatói speciális felkészítést kapnak az EU-s szinten kiemelt ELI (Extreme Light Infrastructure) lézeres programba történő bekapcsolódáshoz. A kari Fizikai Intézet az ELI kiemelt magyarországi együttműködő partnere. A karon folyó kutatások nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedőek, jegyzettek. Ennek köszönhetően jelentős pályázati forrásokat sikerült elnyerni, így a tudományos munka korszerű infrastruktúrája is biztosított. Fontosnak tartják, hogy a kutatásokba bevonják a tehetséges, tanulmányaikban jól teljesítő hallgatókat, munkájukat elismerik, s anyagilag is támogatják. Az Ifjúság úti campushoz illeszkedő, 2012-ben átadott Szentágothai János Kutatóközpont világszínvonalú laborokkal munkalehetőséget is jelenthet végzett diákok számára.

A hallgatók nemcsak a tanulás és kutatás során számíthatnak a kor színvonalának megfelelő infrastrukturális feltételekre; a kar területén minden elérhető, ami az oktatást és a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja: tantermek, laboratóriumok, tanulmányi ügyintézés, könyvtár, sportolási lehetőségek, étterem, utazási iroda, botanikus kert, hallgatói klub. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán keresztül az egész világ elérhető az kar intézeteinek tudományos kapcsolatrendszere az egész világra kiterjed, s komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy ezt a lehetőséget minél sikeresebben alkalmazzák az oktatásban, kutatásban. Külföldi vendégelőadók és saját kollégáik idegen nyelvű előadásai színesítik kurzusaikat, így eljuttatva a hallgatóikhoz a legfrissebb nemzetközi tapasztalatokat, szaknyelvi ismereteket.

A tehetséges és ambiciózus hallgatók ezekre a kiváló kapcsolatokra építve tölthetnek el szemesztereket külföldön a különböző ösztöndíjas programok keretein belül. az erasMusés a Ceepus-programok évente mintegy 50-70 diákunknak biztosítanak külföldi tanulási vagy szakmai gyakorlati lehetőséget szerte Európában. A 2014-től megújult, „ERASMUS+” elnevezésű európai uniós mobilitási program jelenlegi fő célállomásai (a teljesség igénye nélkül): Bayreuth, Bécs, Brno, Coimbra, Graz, Groningen, Krakkó, Kütahya, Mainz, Maribor, Nitra, Riga, Salamanca, Sassari, Sunderland, Villareal, Wolverhampton, amely kínálat mind nyelvterületi, mind szakmai szempontból roppant sokszínű és szerteágazó. a külföldön szerezhető tapasztalatok eredményei itthon beszámíthatók, és a karon elsajátítható ismereteket kiválóan egészítik ki, ezzel is javítva az elhelyezkedés esélyeit, és szolgálhatnak egy tudományos karrier építése során megkerülhetetlen lépcsőfokként is.

Forrás: Dunántúli Napló (2014/01/24, 12. oldal), 2014. február 6.