Támogatások

Támogatások

SASMob – Szeged

Innovatív közlekedésszervezési megoldások

 • az alkalmazottak fenntartható munkába járásának megoldására,
 • innovatív és támogató üzleti környezeti feltételek kidolgozása,
 • intelligens adatvezérelt, gyors reagálású rendszer kidolgozása / magas színvonalú közlekedési szolgáltatások / jobb informáltság a felhasználók számára

Költségvetés

A projekt főösszege: bruttó 3.259.220 EUR  (80%-os támogatás intezitás mellett).

A projekt megvalósítás időszaka

 1. február 1 ― 2022. január 31

A projekt célja

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével létrejött 11 tagból álló Partnerség pályázatot nyújtott be az URBAN Innovative Actions (UIA) Európai Uniós program keretein belül „Smart Alliance for Sustainable Mobility” címmel, mely 2017. november 21. kelt értesítés szerint támogatásban részesült. A projekt főösszege bruttó 3.259.220 EUR (80%-os támogatás intenzitás mellett). A projekt megvalósítás időszaka: 2018. február 1. – 2022. január 31.

A nyertes projekt célja a városban olyan innovatív közlekedésszervezési megoldások kidolgozása, amelynek főbb pillérei:

 • a szegedi Önkormányzat és a jelentősebb helyi foglalkoztatók között szerződéses kapcsolaton alapuló ígérvény (SASMob PLEDGE)kidolgozása, amely hatékony intézkedési eszközöket tesz lehetővé az alkalmazottak fenntartható munkába járásának megoldására, valamint innovatív és támogató üzleti környezeti feltételek dolgozása
 • olyan intelligens adatvezérelt, gyors reagálású rendszer kidolgozása (SASMob Response), amely magas színvonalú közlekedési szolgáltatásokat és az felhasználók számára jobb informáltságot tesz lehetővé.

Projekt weboldal: http://sasmob-szeged.eu/

A SASMob projekt aloldala az UIA honlapján: http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/szeged

ITrampoline FOR ALL (IT4ALL)

Projekt időtartam: 2016. október 3 – 2018. augusztus 2.

Projektpartnerek:

A projekt célja, hogy elősegítse a sajátos helyzetük (testi fogyatékosság, szociálisan hátrányos helyzet) miatt kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek foglalkoztathatóságát és integrálását, valamint megkönnyítse a munkaerőpiacra való belépésüket egy, a befogadást és a sokféleségre való érzékenységet középpontba helyező Karrierfejlesztési Modellen keresztül, amely egy állami-üzleti partnerség keretében, nemzetközi tapasztalatcsere segítségével kerül kifejlesztésre.

Projekt Eredmény: Karrierfejlesztési Modell

 1. VPAC (Vocational Potential Assessment Center) – Szakmai Potenciál Értékelő Központ
 2. EDC (Elevator Development Center) – Lépcsős Fejlesztő Központ

VPAC:
A Szakmai Potenciál Értékelő Központ a tervek szerint egy, a sajátos helyzetű jelöltekre szabott ún. „pilot“ (kísérleti) értékelő központ lesz, amelyben egy sor értékelő módszer és tevékenység segítségével a jelöltek kompetenciái oly módon mérhetők fel, hogy sajátos helyzetük nem hátrányként jelenik meg, hanem elismerhetők egyéni jellemzőik és így új távlatok nyílhatnak meg, amelyek értékes potenciált jelenthetnek a szervezetnek.

Az újonnan kialakított és alkalmazott VPAC modell egyfajta coaching eszközként funkcionál majd, amely segíti a résztvevő jelöltek előrehaladását az egyéni teljesítményüknek megfelelően. A résztvevők különböző karrierutak közül választhatnak akár a cégen belül, a vállalat fejlesztési programjaiban vagy más projektpartnereknél (civil szervezetek, képző intézmények), társult partnereknél (Munkaügyi Központ).

EDC:
A Lépcsős Fejlesztő Központ a karrierfejlesztési modell következő lépcsője. A résztvevők VPAC során mutatott teljesítményére, eredményeire épül. Szerepe olyan egyedi, mérhető fejlesztési célok kialakítása a résztvevők számára, amelyek által megfelelhetnek a jövőbeni szakmai követelményeknek. Alkalmazható a résztvevők kompetenciáinak és erősségeinek feltérképezésére, valamint a jövőbeni fejlesztési terveik meghatározására.

Az EDC keretein belül a tervek szerint 3 vállalaton belüli képzési program kerül kifejlesztésre, amely 3 IT-szektoron belüli feladatkörre való intenzív (6 hónapos) felkészítést foglal magába, és szem előtt tartja a hátrányos helyzetű dolgozók speciális igényeit. A kiválasztott résztvevők számára lehetőség nyílik a fenti programokon való részvételre és a 6 hónapos vállalaton belüli képzésre való beiratkozásra.

Részletes információ (angol nyelven)
Kapcsolat: FMB-TS-ITSH-Info@t-systems.com

Projekt tevékenységek:

 • Nemzetközi projekt megbeszélések
 • „Trambulin“ képzés
 • A projekt fent felsorolt eredményeinek kifejlesztése és tesztelése
 • Rövid távú képzési tevékenységek
 • Szakmai gyakorlat
 • A projekt eredményeinek adaptálása
 • Záró rendezvény