Támogatások

ITrampoline FOR ALL (IT4ALL)

Projekt időtartam: 2016. október 3 – 2018. augusztus 2.
Projekt Partnerek:
Carpathian Foundation, (CF), SK www.karpatskanadacia.sk
T-Systems Slovakia, SK www.t-systems.sk
ZOM Prešov, SK www.zompresov.sk
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD), G www.cjd.de
IT Services Hungary, (ITSH), H www.deutschetelekomitsolutions.hu

A projekt célja, hogy elősegítse a sajátos helyzetük (testi fogyatékosság, szociálisan hátrányos helyzet) miatt kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek foglalkoztathatóságát és integrálását, valamint megkönnyítse a munkaerőpiacra való belépésüket egy, a befogadást és a sokféleségre való érzékenységet középpontba helyező Karrierfejlesztési Modellen keresztül, amely egy állami-üzleti partnerség keretében, nemzetközi tapasztalatcsere segítségével kerül kifejlesztésre.

Projekt Eredmény: Karrierfejlesztési Modell

1. VPAC (Vocational Potential Assessment Center) – Szakmai Potenciál Értékelő Központ
2. EDC (Elevator Development Center) – Lépcsős Fejlesztő Központ

VPAC: a Szakmai Potenciál Értékelő Központ a tervek szerint egy, a sajátos helyzetű jelöltekre szabott ún. „pilot“ (kísérleti) értékelő központ lesz, amelyben egy sor értékelő módszer és tevékenység segítségével a jelöltek kompetenciái oly módon mérhetők fel, hogy sajátos helyzetük nem hátrányként jelenik meg, hanem elismerhetők egyéni jellemzőik és így új távlatok nyílhatnak meg, amelyek értékes potenciált jelenthetnek a szervezetnek. Az újonnan kialakított és alkalmazott VPAC modell egyfajta coaching eszközként funkcionál majd, amely segíti a résztvevő jelöltek előrehaladását az egyéni teljesítményüknek megfelelően. A résztvevők különböző karrierutak közül választhatnak akár a cégen belül, a vállalat fejlesztési programjaiban vagy más projektpartnereknél (civil szervezetek, képző intézmények), társult partnereknél (Munkaügyi Központ).
EDC: A Lépcsős Fejlesztő Központ a karrierfejlesztési modell következő lépcsője. A résztvevők VPAC során mutatott teljesítményére, eredményeire épül. Szerepe olyan egyedi, mérhető fejlesztési célok kialakítása a résztvevők számára, amelyek által megfelelhetnek a jövőbeni szakmai követelményeknek. Alkalmazható a résztvevők kompetenciáinak és erősségeinek feltérképezésére, valamint a jövőbeni fejlesztési terveik meghatározására. Az EDC keretein belül a tervek szerint 3 vállalaton belüli képzési program kerül kifejlesztésre, amely 3 IT-szektoron belüli feladatkörre való intenzív (6 hónapos) felkészítést foglal magába, és szem előtt tartja a hátrányos helyzetű dolgozók speciális igényeit. A kiválasztott résztvevők számára lehetőség nyílik a fenti programokon való részvételre és a 6 hónapos vállalaton belüli képzésre való beiratkozásra.

Részletes információ (angol nyelven)
Kapcsolat: FMB-TS-ITSH-Info@t-systems.com

Projekt tevékenységek:

  • Nemzetközi projekt megbeszélések
  • „Trambulin“ képzés
  • A projekt fent felsorolt eredményeinek kifejlesztése és tesztelése
  • Rövid távú képzési tevékenységek
  • Szakmai gyakorlat
  • A projekt eredményeinek adaptálása
  • Záró rendezvény

KMOP-1.1.5-09-2010-0002Széchenyi Terv

 

 

 

 

 

 

Az IT Services Hungary új K+F központot létesít és 70 új IT munkahelyet hoz létre.

  • A vállalat a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 314 millió forintos támogatás nyert el.
  • A támogatás segítségével 2012-ben új K+F központot és ezzel 70 új munkahelyet hoz létre Budapesten.
  • Az IT Services Hungary 2012-ben emellett még több száz munkatárs felvételét tervezi különböző informatikai területekre.

Az IT Services Hungary a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében elnyert 314 millió forintos támogatás segítségével idén új K+F központot és ezzel 70 új munkahelyet hoz létre Budapesten. A jelenleg 2500 főt foglalkoztató IT Services Hungary − a T-Systems International leányvállalata és Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatója − a K+F területén is erősíteni kívánja hazánk versenyképességét. “Egyre erősödik az országok között a verseny a multinacionális cégek K+F központjainak kialakításáért, a vállalatok bevonása és támogatása éppen ezért elengedhetetlen.” – hangsúlyozta Ilosvai Péter, a vállalat ügyvezető igazgatója.

Az IT Services Hungary 2010 nyarán uniós forrásból indította el telekommunikációs eszközök fejlesztését célzó K+F tevékenységét Debrecenben, melyet tovább bővít Budapesten a jelenlegi támogatás segítségével. A projekt során a vállalat informatikai kutatási-fejlesztési részleget indít fővárosi szolgáltató központjában, és 70 új, alkalmazott és kísérleti kutatási feladatokat ellátó pozíciót hoz létre a szolgáltatási folyamatok modernizálása és az ügyféligények még korszerűbb kiszolgálása érdekében. A projekt kiemelt területei közé tartozik a munkaállomások virtualizációja (VDI), az üzletmenet folytonosságát biztosító eszközök fejlesztése, a szervezeten belüli és szervezetek közötti együttműködés és kommunikáció hatékonyabbá tétele, valamint az önkiszolgáló funkciók modernizálása.

Sajtóközlemény KMOP-1.1.5-09-2010-0002

TÁMOP-2.3.3/B-09/04-2009-0007

Az ITSH Local Business Unit (ITSH-LBU) divízió munkatársainak nyelvi képzése

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 83.683.345 Ft

Kivitelezés ideje: 2011.02.01 – 2011.08.30

Kedvezményezett: IT Services Hungary, 1117 Budapest, Neumann János utca 1/C

Új Széchenyi Terv

ESZA

Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség

Infoblokk_ERFA

Sajtóközlemény TÁMOP-2.3.3/B-09/04-2009-0007

Fotódokumentáció TÁMOP-2.3.3/B-09/04-2009-0007

GOP-1.3.2-08-2009-0007

Budapest, 2013. július 9. – Sikerrel zárult az IT Services Hungary kutatás-fejlesztési projektje, melyet a magyar felsőoktatásból érkező szakemberekkel közösen, 463 millió forintos európai uniós támogatással kiegészülve végzett a vállalat. A kutatás az ITSH által biztosított szolgáltatások, eszközök és eljárások fejlesztését célozta. A program során elért eredmények hatalmas tudásbázist és értéket képviselnek, valamint nagyban hozzájárulnak a vállalat hatékonyságának növeléséhez, alapot biztosítva a jövőbeni fejlesztések számára is.

A projekt 2010-ben indult az ITSH munkatársai, valamint a magyar informatikai felsőoktatásból érkező pályakezdő és szenior kutatók részvételével. A kutatások két területen zajlottak: a Deutsche Telekom számára végzett információ- és kommunikációtechnológiai, valamint a hatékonyabb vállalati működés érdekében kezdeményezett módszertani fejlesztés területén. A program keretében, 5 PHD, 17 diploma előtt álló és 56 diplomás hallgató számára ajánlott kutatói pozíciót az ITSH. A feladatok kiterjedtsége és volumene ugyanakkor azt eredményezte, hogy az eredetileg tervezett 78 helyett 155 új kollégát köszönthetett soraiban a vállalat, akik a projekt megvalósulását követően is tovább erősítik az ITSH csapatát.

A két éves szakmai munka során az ITSH nagy értékű tudásbázist halmozott fel, mellyel a jövő potenciális technológiai megoldásait, valamint azok lehetséges alkalmazásait is feltárta. Az elért eredmények alapján, a jelenleg legfrissebb technológiai trendek vállalati felhasználását is lehetővé tevő alkalmazások fejlesztésébe kezdett a vállalat. A jövő technológiai irányvonalai mellett, a kutatás egyben a jelen kihívásaira is igyekezett választ találni. Mindennek eredményeképp a szakemberek létrehoztak egy központi adatszolgáltató megoldást, mely képes a vállalat 4 telephelyén, 5 épületben elhelyezkedő 3200 munkavállaló adatait egységesen kezelni. A fejlesztés a cégnél készülő valamennyi alkalmazás számára lehetővé teszi a különböző forrásokból, eltérő formátumban érkező adatok rendszerbe foglalását és közös alkalmazását. A kutatásból kinyert adatok felhasználásával egy, a munkatranzakciók végrehajtását segítő szoftvercsomag is készült, mely biztosítja az egyes fázisok zökkenőmentes megvalósulását, valamint a pontos, előírásoknak megfelelő munkavégzést.

Infoblokk_ERFA

Projekt elnevezése:
Informatikai kutató-fejlesztő részleg létrehozás az IT Services Hungary Kft. debreceni telephelyén.

Kedvezményezett:
IT Services Hungary Kft.
1117 Budapest, Neumann János u. 1/C.
Telefon: +36 (1) 456-5400
Fax: +36 (1) 456-5499
E-mail: info@it-services.hu
www.deutschetelekomitsolutions.hu

Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt,
1139 Budapest, Váci út 81-83.
Telefon: +36 (40) 200-617
E-mail: info@magzrt.hu
www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

Sajtóközlemény (2010) GOP-1.3.2-08-2009-0007

Sajtóközlemény (2013) GOP-1.3.2-08-2009-0007