További debreceni specializációk

2009 szeptemberétől a Debreceni Egyetem valamennyi hallgatója választhatja az Informatikai kar (IK) gondozásában és a Deutsche Telekom IT Solutions támogatásában indított IT specializációt. A Hálózati ismeretek (Network Solutions) 20 kreditpontot ér, és két szemeszter alatt végezhető el.

A tananyag kidolgozásában a DT-ITS és az IK fontosnak tartotta, hogy a specializációk elvégzéséhez ne legyen szükséges informatikai előképzettség, és hogy a képzés versenyképes, gyakorlatorientált legyen. A sikeres jelentkezés feltétele a német és/vagy az angol nyelv magas fokú ismerete, amit nyelvi szintfelmérővel ellenőrzünk.

A nyelvi szintfelmérőt a jelentkezések lezárását követő héten tartjuk, amiről minden jelentkezőt értesítünk. A szintfelmérő eredményétől függően lehet bekerülni a képzésbe, amelyről szintén e-mailben tájékoztatjuk a jelentkezőket.

A képzést követően a sikeres záróvizsgát teljesítők olyan szaktudást szereznek, ami lehetőséget nyit számukra, hogy további céges képzési programok nélkül is felvételt nyerjenek a Deutsche Telekom IT Solutions-hoz.

A képzéseket az Informatikai Kar hirdeti meg és adminisztrációjuk is a karon történik. A képzés záróvizsgával zárul, amelynek sikeres teljesítéséről a diplomába betétlap kerül. A képzés önmagában nem ad hallgatói jogviszonyt, annak az abszolutórium megszerzése előtt be kell fejeződnie.

Hálózatok specializáció tananyaga: Bevezetés az informatikába, számítógép architektúrák, office, hálózati alapok, operációs rendszerek, cisco, ipsec/vpn, kommunikációs gyakorlat, WAN technológiák

Jelentkezési lap és részletes információ innen tölthető le.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Cserhátiné Vecsei Ildikónál (vecsei.ildiko@inf.unideb.hu)

Kocsis Gergelynél (kocsis.gergely@inf.unideb.hu)

Jelentkezési lapok leadása: Informatikai Kar (Kassai út 26.), Tanulmányi Osztály (Fsz., 20-as szoba)

Infokommunikációs Rendszerek Üzemeltetetése Kihelyezett Tanszék