DT-ITS Start Program

A Deutsche Telekom IT Solutions, Magyarország legnagyobb infokommunikációs (ICT) munkaadója tudatos, hosszú távú stratégia mentén dolgozik azért, hogy a magyar oktatási rendszer és a gazdasági szféra együttműködésének köszönhetően versenyképesebbé váljon a magyar gazdaság, ehhez pedig biztosított legyen a megfelelő szakember-utánpótlás is.

Meglévő felsőoktatási kapcsolataink mellett a vállalat 2010-ben indította el „Start” elnevezésű programját, amelynek célja az informatikai oktatást végző középiskolák támogatása. Az oktatási intézményekkel való együttműködésen alapuló program olyan elemekre épül, amelyek hozzásegítik mind a pedagógusokat, mind a diákokat (és szüleiket) ahhoz, hogy megismerkedjenek a magyar és a globális ICT szektorban rejlő lehetőségekkel, és versenyképes tudást szerezzenek. A Start program első fázisában az ITSH két telephelye, Pécs és Debrecen vonzáskörzetében kezdte meg a középiskolákkal történő együttműködés kialakítását, amelynek eredményeképpen országos szinten immár 35 oktatási intézménnyel kerültünk kapcsolatba.

A program keretében a DT-ITS a diákoknak – a versenyképes képzési anyag biztosításán túl – lehetőséget teremt a szakmai gyakorlatra, a szakmai nyelvtanulásra, sőt, a kiemelkedő teljesítményű diákok számára karrier lehetőséget is felkínál.

A programban részt vevő intézmények szakértő segítséget kapnak a gyakorlatias szemléletű, a mai piaci folyamatokhoz jól illeszkedő, a valós versenyszituációt szimulálni képes informatikai tananyag összeállításához, a korszerű informatikai laborok kialakításához, illetve szakmai versenyek és iskolai programok megvalósításához.

2017 őszén a program bővülése érdekében egyedülálló kezdeményezés indult Budapesten, aminek alapja a Budapesti Műszaki Szakképző Centrummal kötött együttműködési megállapodás volt. A Szakképző Centrum több tagintézmény felügyeletét látja el, ezek közül az 5 legrelevánsabbra vonatkozott a szerződés. Az országban a vállalat a középiskolai oktatásba elsőként kapcsolódott be, és immár minden héten több ITSH-s kolléga jár oktatásokat tartani a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziumába.

A program részeként céglátogatásokat, roadshow programokat, versenyeket is szervezünk, amelyekkel betekintést adunk a diákoknak egy multinacionális vállalat működésébe, emellett a fiatalok megismerkedhetnek azzal is, milyen hangulatban, céges környezetben látják el feladataikat az itt dolgozók.

A Start program legfontosabb célkitűzései:

  • Az ICT iparág megfelelő pozicionálása mind a diákok, mind a pályaválasztási döntéseiket alapvetően befolyásoló szülők körében.
  • Gyakorlatias, munkaerő-piaci előnyre váltható tudást adjon a diákoknak, amellyel nemcsak munkához, de karrierlehetőséghez is jutnak.
  • A tervek szerint a következő években a Start programot további középiskolák bevonásával fejlesztjük tovább.