E-LIT – Tervezd a jövőd!

Jelentkezz ösztöndíj programunkra, szerezz diplomát, gyakorlati tapasztalatot, és egymillió forint értékű ösztöndíjat!

Az sem lesz kérdés, hol kezded diploma után a karriered, mert mindezek után egy teljes munkaidős pozíciót ajánlunk fel neked Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatójánál!

E-LIT Program

Amennyiben kiválasztunk, bekerülsz ösztöndíjprogramunkba, és versenyképes óradíj mellett, iskolaszervezeten keresztül kezdesz el nálunk dolgozni. A Deutsche Telekom IT Solutions ettől kezdve minden szemeszter elején átutalja a számládra az egymillió forint értékű ösztöndíjat is, részletekre osztva az alábbiak szerint.

ötödik szemeszter: 100.000 Ft
hatodik szemeszter: 250.000 Ft
hetedik szemeszter: 250.000 Ft
nyolcadik szemeszter: 400.000 Ft

Az utolsó részletet a diploma megszerzését követően utaljuk át. Amennyiben 7 szemeszter alatt szerzed meg a diplomádat, a harmadik és a negyedik részletet egyszerre kapod meg.

A gyakornoki időszak alatt IT szolgáltatói szektorral kapcsolatos piacképes, gyakorlati ismereteket fogsz szerezni. A gyakornoki pozícióban versenyképes óradíjat, szakmai fejlődést és mentort biztosítunk számodra. Az egyetemi kötelező szakmai gyakorlatodat a programon belül végezheted el. A gyakornoki időszak alatt lehetőséged van a német nyelvtudás fejlesztésére mind egyetemi, mind céges kereteken belül.

A BSC diploma megszerzését követően a gyakornoki program alapján a DT-ITS teljes munkaidős pozíciót ajánlhat fel számodra elsősorban a pécsi vagy a budapesti telephelyen, de amennyiben ez igény, és a cég oldaláról is megoldható, a debreceni és a szegedi telephely is opció lehet.

Kiket várunk?

Olyan informatika iránt érdeklődő harmadéves diákokat, akik szeretnének egyszerre biztosítani maguknak egy kiváló ösztöndíjat, versenyképes juttatást gyakornokként, piacképes gyakorlati tudást, valamint karrier lehetőséget Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatójánál.

A jelentkezés feltételei

  • Aktív hallgatói jogviszony
  • 4 befejezett szemeszter a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai (PTE-MIK), Közgazdaságtudományi (PTE-KTK), Természettudományi (PTE-TTK) vagy az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai (OE-NIK) karokon, BSC szakon
  • Multinacionális informatikai szolgáltató szektor iránti érdeklődés
  • Kezdő vagy haladó német nyelvtudás ill. annak vállalása mellett, hogy a BSC diploma megszerzésének idejére ez eléri az európai besorolás szerinti B1-B2 szintet
  • Annak vállalása, hogy első szemeszterben min. 10, utána pedig min 20 órában fogsz tudni gyakornokként dolgozni (az egyéni időbeosztás rugalmas, figyelembe veszi a vizsgaidőszakot, nyári időszakot stb.)
  • Annak vállalása, hogy amennyiben PTE-KTK, PTE-TTK vagy OE-NIK hallgató vagy 7 -, amennyiben PTE-MIK hallgató vagy, 8 szemeszteren belül megszerzed a BSC diplomát.

A kiválasztásról

A fenti dátumokat megelőzően a beérkezett jelentkezéseket előszűrjük, és amennyiben ezek megfelelnek a követelményeknek, egy rövid személyes elbeszélgetés során bíráljuk el őket
A sikeres kiválasztásról az elbeszélgetéstől számított legkésőbb 15 munkanapon belül írásban értesítünk.

A hűségidőről

A program a BSC 5., 6., 7. és 8. féléveit öleli fel, a hűségidő ugyanerre a periódusra vonatkozik, továbbá a diploma megszerzését követően, amennyiben a DT-ITS teljes munkaidős állást ajánl fel, további másfél évig él. Abban az esetben, ha ezt megelőzően ki szeretnél lépni, ezt, az ösztöndíj időarányos visszafizetése mellett teheted meg.

Pozíciókról, karrier lehetőségről

A DT-ITS-nél futó szolgáltatások széleskörűek, ami lehetővé teszi, hogy mind az informatikai háttérrel már rendelkező diákok-, mind pedig a szektor iránt érdeklődő, de más háttérrel (pl. közgazdaságtan) rendelkező diákok megtalálják a számukra megfelelő lehetőséget és biztos jövedelmet, valós karriert építsenek. Tervezd Te is előre a karriered, mi támogatunk!

Kérdéseidet ide várjuk: FMB-TS-ITSH-HR@t-systems.com

 

Adatkezelő
IT Services Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 2. B. ép.; Cg: 01-09-877517); a továbbiakban: “ITSH”
Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az egyéb hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, valamint a jelen tájékoztatóban ismertetettek betartásával jár el.

Az adatkezelés célja és jogalapja
– adatkezelés célja PTE diákjai felé meghírdetett ösztöndíjprogram lebonyolítása
– adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása

Kezelt és feldolgozott adatok köre
– név
– email cím
– lakcím
– telefonszám
– nyelvtudás
– hallgatói jogviszony státusa

Az érintett adatokat a következő személyek kezelik, ill. ismerhetik meg
– ITSH HR osztályán dolgozó munkavállalói,
– ITSH kommunikációs osztályán dolgozó munkavállalói

Adatkezelő nem vesz igénybe Adatfeldolgozót. A személyes adatokat a saját telephelyein lévő szervereken tárolja.

Adatkezelés időtartama
Adatkezelő a kezelt adatokat visszavonásig kezeli, azt követően anonimizálja.

Jogérvényesítési lehetőség
Az érintett az Adatkezelőtől kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, az adatkezelésről részletes tájékoztatást, illetve az adatai helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, törlését. A személyes adatok kezelése ellen tiltakozhat, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Kérelmét az alábbi e-mail címre (FMB-TS-ITSH-HR@t-systems.com) küldött elektronikus levélben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai levélben érvényesítheti.

Kérdésével az ITSH Adatvédelmi felelőséhez fordulhat az alábbi elérhetőségen FMB.TS-ITSH-DataPrivacyITSH@t-systems.com.

Az érintett a jogainak az Adatkezelő, vagy harmadik személy általi megsértése esetén az Infotörvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogorvoslatot vehet igénybe: panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (web: www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Tel: +36 (1) 391-1400), továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint bírósághoz – akár a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez – fordulhat.