E-LIT – Tervezd a jövőd!

Jelentkezz ösztöndíj programunkra, szerezz diplomát, gyakorlati tapasztalatot, és egymillió forint értékű ösztöndíjat!

Az sem lesz kérdés, hol kezded diploma után a karriered, mert mindezek után egy teljes munkaidős pozíciót ajánlunk fel neked Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatójánál!

E-LIT Program

Amennyiben kiválasztunk, bekerülsz ösztöndíjprogramunkba, és versenyképes óradíj mellett, iskolaszervezeten keresztül kezdesz el nálunk dolgozni. A Deutsche Telekom IT Solutions ettől kezdve minden szemeszter elején átutalja a számládra az egymillió forint értékű ösztöndíjat is, részletekre osztva az alábbiak szerint.

Belépéskor  150 000 Ft

1. félév 1 500 000 Ft
2. félév 150 000 Ft
3. félév 150 000 Ft
4. félév 400 000 Ft

Az utolsó részletet a diploma megszerzését követően utaljuk át.

A gyakornoki időszak alatt IT szolgáltatói szektorral kapcsolatos piacképes, gyakorlati ismereteket fogsz szerezni. A gyakornoki pozícióban versenyképes óradíjat, szakmai fejlődést és mentort biztosítunk számodra. Az egyetemi kötelező szakmai gyakorlatodat a programon belül végezheted el. A gyakornoki időszak alatt lehetőséged van az angol vagy német nyelvtudásod fejlesztésére.

A BSC diploma megszerzését követően a DT-ITS teljes munkaidős pozíciót ajánlhat fel számodra.

Kiket várunk?

Olyan informatika iránt érdeklődő diákokat, akik szeretnének egyszerre biztosítani maguknak egy kiváló ösztöndíjat, versenyképes juttatást gyakornokként, piacképes gyakorlati tudást, valamint karrier lehetőséget Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatójánál.

A jelentkezés feltételei

  • Aktív hallgatói jogviszony
  • Multinacionális informatikai szolgáltató szektor iránti érdeklődés
  • Haladó angol vagy német nyelvtudás
  • Annak vállalása, hogy legalább heti 20 órában fogsz tudni gyakornokként dolgozni (az egyéni időbeosztás rugalmas, figyelembe veszi a vizsgaidőszakot, nyári időszakot stb.)
  • Annak vállalása, hogy 8 szemeszteren belül megszerzed a BSC diplomát.

A kiválasztásról

A fenti dátumokat megelőzően a beérkezett jelentkezéseket előszűrjük, és amennyiben ezek megfelelnek a követelményeknek, egy rövid személyes elbeszélgetés során bíráljuk el őket
A sikeres kiválasztásról az elbeszélgetéstől számított legkésőbb 15 munkanapon belül írásban értesítünk.

A hűségidőről

A program idejére hűségidő vonatkozik, továbbá a diploma megszerzését követően, amennyiben a DT-ITS teljes munkaidős állást ajánl fel, a munkaszerződésed mellett is hűségszerződést fogsz aláírni, aminek a maximális ideje 1,5 év. Abban az esetben, ha ezt megelőzően ki szeretnél lépni, ezt, az ösztöndíj időarányos visszafizetése mellett teheted meg.

Pozíciókról, karrier lehetőségről

A DT-ITS-nél futó szolgáltatások széleskörűek, ami lehetővé teszi, hogy mind az informatikai háttérrel már rendelkező diákok-, mind pedig a szektor iránt érdeklődő, de más háttérrel (pl. közgazdaságtan) rendelkező diákok megtalálják a számukra megfelelő lehetőséget és biztos jövedelmet, valós karriert építsenek. Tervezd Te is előre a karriered, mi támogatunk!

Kérdéseidet ide várjuk: FMB-TS-ITSH-HR@t-systems.com

 

 

Adatkezelők
Deutsche Telekom IT & Telecommunications Hungary Kft. (Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 2. B.; Adószám: 27920217-2-44) és Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft. (Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 2. B.; Adószám: 13869975-2-44) közös márkanéven: Deutsche Telekom IT Solutions; a továbbiakban: “DT-ITS”.
Együttes adatkezelők a személyes adatok kezelése során az általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/679 Rendelete), illetve az egyéb hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, valamint a jelen tájékoztatóban ismertetettek betartásával jár el.

Az adatkezelés célja és jogalapja
– adatkezelés célja PTE diákjai felé meghírdetett ösztöndíjprogram lebonyolítása
– az ösztöndíj programra jelentkezők személyes adatai kezelésének jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. (GDPR rendelet 6. cikk (1) a. pont).

Kezelt és feldolgozott adatok köre
– név
– email cím
– telefonszám
– egyetem és szak
– évfolyam
– beszélt idegennyelv és nyelvi szint
– oktatás formája

Az érintett adatokat a következő személyek kezelik, ill. ismerhetik meg
– DT-ITS HR osztályán dolgozó munkavállalói,
– DT-ITS kommunikációs osztályán dolgozó munkavállalói

Adatkezelő nem vesz igénybe Adatfeldolgozót. A személyes adatokat a saját telephelyein lévő szervereken tárolja.

Adatkezelés időtartama
Adatkezelő a kezelt adatokat az ösztőndíjprogram lebonyolításáig kezeli. Ezt követően az adatok anonimizálásra kerülnek.

Jogérvényesítési lehetőség
Az érintett kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, az adatkezelésről részletes tájékoztatást, illetve az adatai helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, törlését. Az érintett tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen vagy joga van az adathordozhatósághoz. Kérelmét az alábbi e-mail címre (FMB-TS-ITSH-HR@t-systems.com) küldött elektronikus levélben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai levélben érvényesítheti.

Kérdésével az Adatkezelők Adatvédelmi felelőséhez fordulhat az alábbi elérhetőségen: FMB.TS-ITSH-DataPrivacyITSH@t-systems.com.
Az érintett a jogainak az Adatkezelő, vagy harmadik személy általi megsértése esetén az Infotörvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogorvoslatot vehet igénybe: panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (web: www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.., Tel: +36 (1) 391-1400), továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint bírósághoz – akár a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez – fordulhat.

Jelen nyilatkozattal önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok a személyes adataim fenti célok megvalósításához szükséges kezeléséhez és feldolgozásához. A részletes tájékoztatást a jelen hozzájáruló nyilatkozat elfogadása előtt megismertem és tudomásul vettem.